TIC ỔN ĐỊNH - PHÁT TRIỂN - HỘI NHẬP - Ad: 114 Trường Chinh, P.Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai.

    Hiển thị tốt nhất với độ phân giải 1024-800 pixels                                                                                                

Đơn vị sáng lập
Các hoạt động

 

THÔNG TIN DỰ ÁN


 

CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN

TIC SỞ HỮU & HỢP TÁC ĐẦU TƯ ĐÃ HOÀN THÀNH

Tính đến ngày30/09/2015

 

A- TỔNG HỢP

 

S

tt

Tên nhà máy

Năm hoạt động

Công suất (MW)

Giá trị đầu tư

ban đầu (VND)

TĐó:

vốn TIC

1

Nhà máy thủy điện IaĐrăng1

2002

0,6

5.365.479.811

5.365.479.811

2

Nhà máy thủy điện IaĐrăng3

2005

1,6

46.056.853.917

17.601.029.249

3

Nhà máy thủy điện IaMeur3

2005

1,8

4

Nhà máy thủy điện H’Chan

2006

12

118.104.249.644

37.957.633.067

5

Nhà máy thủy điện ĐăkPiHao2

2008

9

135.604.174.529

63.550.980.000

6

Nhà máy thủy điện IaPuch3

2009

6,6

117.423.536.472

45.273.338.430

7

Nhà máy thủy điện H’Mun

2010

16,2

249.099.972.091

67.559.232.339

           

 

Tổng cộng

 

47,8

671.654.266.464

237.307.692.896

         

Tính tương đối thì tổng vốn góp của TIC trong tổng giá trị bằng 38,75%, tương đương với  17 MW công suất.

 

B- KHÁI QUÁT CÁC NHÀ MÁY TIC ĐẦU TƯ

1. Nhà máy thủy điện IaĐrăng1

Đây là nhà máy vốn TIC 100%, giá trị đầu tư năm 2000 5 tỷ VND. Nhà máy là bước khởi đầu thành lập công ty cổ phần IaĐrăng, nay là công ty CP đầu tư Điện Tây Nguyên (TIC)

          Nhà máy IaĐrăng1 thuộc địa phận thị trấn Chư Prông, bắt đầu hoạt động từ năm 2002 có công suất 600kW, sản lượng điện SX trung bình hàng năm trên 3,6 triệu kWh. Điện nhà máy SX ra cung cấp cho các phụ tải thuộc thị trấn Chư Prông.

 

2. Hai nhà máy thủy điện IaĐrăng3 và IaMeur3

          02 nhà máy này do Công ty Điện Gia Lai quản lý khai thác, tổng giá trị đầu tư năm 2003 là 44,8 tỷ đồng, trong đó TIC góp 17 tỷ.

          Nhà máy Ia Đrăng3 có công suất 1,6MW sản lượng điện 8,6 triệu Kwh/năm; nhà máy IaMeur3 công suất 1,8MW sản lượng điện 8,1 triệu Kwh/năm. Hai nhà máy đều nằm thuộc xã IaBoòng, huyện Chư Prông. Cách thị trấn Chư Prông chừng 5 km với đường giao thông rất thuận lợi.

          Hai nhà máy bắt đầu hoạt động từ năm 2005, sản lượng điện SX ra cung cấp cho các phụ tải thuộc thị trấn Chư Prông.

 

3. Nhà máy thủy điện H’Chan

          Đây là nhà máy hợp tác liên doanh với Công ty Điện lực 3 và Công ty Điện Gia Lai. Tổng giá trị đầu tư năm 2004 là 121 tỷ đồng, trong đó TIC tham gia 38 tỷ đ. Được đưa vào khai thác vận hành từ năm 2006.

          Nhà máy H’Chan có công suất thiết kế 12MW, nằm trên suối Ayun thuộc địa bàn xã Kon Thụp, huyện Mang Yang - Gia Lai. Nhờ lưu vực rộng lớn, nhà máy có tiềm năng SX ngay cả trong mùa khô, sản lượng điện SX  56 triệu Kwh/năm. Điện nhà máy được bán cho Tập đoàn Điện lực VN (EVN) theo hợp đồng.

          Hiện nay nhà máy H’Chan do Công ty CP thủy điện Gia Lai (GHC) quản lý. Đây cũng là đơn vị làm Chủ đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện H’Mun (16,2MW) mà TIC có vốn góp liên doanh.

 

4. Nhà máy thủy điện ĐăkPiHao2

          Nhà máy ĐăkPiHao2 thuộc xã Chơ Long, huyện Kon Ch’Ro - Gia Lai, do Công ty Điện Gia Lai quản lý khai thác, tổng giá trị đầu tư năm 2006 là 136 tỷ đồng, trong đó TIC góp > 63,5 tỷ.

          Năm 2008 nhà máy hoàn thành đưa vào hoạt động.

          Với công suát thiết kế 9MW, mỗi năm nhà máy SX ra 37 triệu Kwh, sản lượng điện SX ra được bán cho Tập đoàn Điện lực VN (EVN) theo hợp đồng.

          Với lưu vực và thảm thực vật rừng rộng lớn, tiềm năng SX của nhà máy ĐăkPiHao2 là rất ổn định.

 

5. Nhà máy thủy điện IaPuch3

          Nhà máy IaPuch3 do Công ty Điện Gia Lai là Chủ đầu tư hoàn thành và đưa vào hoạt động từ đầu năm 2009.

          Nhà máy thuộc địa bàn xã IaO, huyện Chư Prông, nằm trong cụm các nhà máy thủy điện thuộc huyện Chư Prông mà Công ty Điện Gia Lai đang khai thác.

          Tổng giá trị đầu tư 117 tỷ đồng, trong đó TIC góp > 45 tỷ đ. Với công suất thiết kế 6,6MW, mỗi năm nhà máy SX ra trên 30 triệu Kwh, điện SX được bán cho các phụ tải thuộc thị trấn Chư Prông và hợp đồng với EVN.

 

6. Nhà máy thủy điện H’Mun

Nhà máy H’Mun được xây dựng hoàn thành và đưa vào khai thác kinh doanh từ tháng 07/2010.

Nhà máy do Công ty CP thủy điện Gia Lai (GHC) trực tiếp quản lý.

Đây là nhà máy hợp tác liên doanh với Công ty Điện lực 3, Công ty Điện Gia Lai và TIC. Tổng giá trị đầu tư là 250 tỷ đồng, trong đó TIC tham gia > 67 tỷ đ.

          Nhà máy H’Mun có công suất thiết kế 16,2MW, nằm trên suối Ayun thuộc địa bàn xã Bah Maih, huyện Chư Sê - Gia Lai.

Suối Ayun có lưu vực rộng lớn, nhà máy có tiềm năng SX ngay cả trong mùa khô, sản lượng điện SX  65 triệu Kwh/năm. Điện nhà máy được bán cho Tập đoàn Điện lực VN (EVN) theo hợp đồng.

 

Thông tin dự án cũ hơn - Click

                               


 

Địa chỉ : 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
ĐT : 059748113, 059222170 - Fax : 059748113. Email :
ctcptic@yahoo.com. Website : http://www.ticcom.com.vn