TIC ỔN ĐỊNH - PHÁT TRIỂN - HỘI NHẬP - Ad: 114 Trường Chinh, P.Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai.

    Hiển thị tốt nhất với độ phân giải 1024-800 pixels                                                                                                

Đơn vị sáng lập
Các hoạt động

 

THÔNG TIN DỰ ÁN


 

CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN

TIC SỞ HỮU & HỢP TÁC ĐẦU TƯ ĐÃ HOÀN THÀNH

Tính đến ngày 21/03/2011

 

A- TỔNG HỢP

 

S

tt

Tên nhà máy

Năm hoạt động

Công suất (MW)

Giá trị đầu tư

ban đầu (VND)

TĐó:

vốn TIC

1

Nhà máy thủy điện IaĐrăng1

2002

0,6

4.890.381.000

4.890.381.000

2

Nhà máy thủy điện IaĐrăng3

2005

1,6

44.459.148.000

16.990.703.000

3

Nhà máy thủy điện IaMeur3

2005

1,8

4

Nhà máy thủy điện H’Chan

2006

12

118.104.250.000

37.957.633.000

5

Nhà máy thủy điện ĐăkPiHao2

2008

9

135.604.175.000

66.203.480.000

6

Nhà máy thủy điện IaPuch3

2009

6,6

117.655.160.000

47.506.000.000

7

Nhà máy thủy điện H’Mun

2010

16,2

300.000.000.000

67.559.000.000

8

Nhà máy thủy điện Ayun Thượng (*)

7/2011

12

300.000.000.000

756.000.000

 

Tổng cộng

 

47,8

1020.713.114.000

241.863.197.000

         

* Dự án hủy điện Ayun Thượng 1A đang phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác từ tháng 7/2011.

Tính tương đối thì tổng vốn góp của TIC trong tổng giá trị bằng 38,75%, tương đương với  18,5 MW công suất.

 

B- KHÁI QUÁT CÁC NHÀ MÁY TIC ĐẦU TƯ

1. Nhà máy thủy điện IaĐrăng1

Đây là nhà máy vốn TIC 100%, giá trị đầu tư năm 2000 5 tỷ VND. Nhà máy là bước khởi đầu thành lập công ty cổ phần IaĐrăng, nay là công ty CP đầu tư Điện Tây Nguyên (TIC)

          Nhà máy IaĐrăng1 thuộc địa phận thị trấn Chư Prông, bắt đầu hoạt động từ năm 2002 có công suất 600kW, sản lượng điện SX trung bình hàng năm trên 3,6 triệu kWh. Điện nhà máy SX ra cung cấp cho các phụ tải thuộc thị trấn Chư Prông.

 

2. Hai nhà máy thủy điện IaĐrăng3 và IaMeur3

          02 nhà máy này do Công ty Điện Gia Lai quản lý khai thác, tổng giá trị đầu tư năm 2003 là 44,8 tỷ đồng, trong đó TIC góp 17 tỷ.

          Nhà máy Ia Đrăng3 có công suất 1,6MW sản lượng điện 8,6 triệu Kwh/năm; nhà máy IaMeur3 công suất 1,8MW sản lượng điện 8,1 triệu Kwh/năm. Hai nhà máy đều nằm thuộc xã IaBoòng, huyện Chư Prông. Cách thị trấn Chư Prông chừng 5 km với đường giao thông rất thuận lợi.

          Hai nhà máy bắt đầu hoạt động từ năm 2005, sản lượng điện SX ra cung cấp cho các phụ tải thuộc thị trấn Chư Prông.

 

3. Nhà máy thủy điện H’Chan

          Đây là nhà máy hợp tác liên doanh với Công ty Điện lực 3 và Công ty Điện Gia Lai. Tổng giá trị đầu tư năm 2004 là 121 tỷ đồng, trong đó TIC tham gia 38 tỷ đ. Được đưa vào khai thác vận hành từ năm 2006.

          Nhà máy H’Chan có công suất thiết kế 12MW, nằm trên suối Ayun thuộc địa bàn xã Kon Thụp, huyện Mang Yang - Gia Lai. Nhờ lưu vực rộng lớn, nhà máy có tiềm năng SX ngay cả trong mùa khô, sản lượng điện SX  56 triệu Kwh/năm. Điện nhà máy được bán cho Tập đoàn Điện lực VN (EVN) theo hợp đồng.

          Hiện nay nhà máy H’Chan do Công ty CP thủy điện Gia Lai (GHC) quản lý. Đây cũng là đơn vị làm Chủ đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện H’Mun (16,2MW) mà TIC có vốn góp liên doanh.

 

4. Nhà máy thủy điện ĐăkPiHao2

          Nhà máy ĐăkPiHao2 thuộc xã Chơ Long, huyện Kon Ch’Ro - Gia Lai, do Công ty Điện Gia Lai quản lý khai thác, tổng giá trị đầu tư năm 2006 là 136 tỷ đồng, trong đó TIC góp 66,2 tỷ.

          Năm 2008 nhà máy hoàn thành đưa vào hoạt động.

          Với công suát thiết kế 9MW, mỗi năm nhà máy SX ra 37 triệu Kwh, sản lượng điện SX ra được bán cho Tập đoàn Điện lực VN (EVN) theo hợp đồng.

          Với lưu vực và thảm thực vật rừng rộng lớn, tiềm năng SX của nhà máy ĐăkPiHao2 là rất ổn định.

 

5. Nhà máy thủy điện IaPuch3

          Nhà máy IaPuch3 do Công ty Điện Gia Lai là Chủ đầu tư hoàn thành và đưa vào hoạt động từ đầu năm 2009.

          Nhà máy thuộc địa bàn xã IaO, huyện Chư Prông, nằm trong cụm các nhà máy thủy điện thuộc huyện Chư Prông mà Công ty Điện Gia Lai đang khai thác.

          Tổng giá trị đầu tư năm 2007 là 105 tỷ đồng, trong đó TIC góp 47,5 tỷ đ. Với công suất thiết kế 6,6MW, mỗi năm nhà máy SX ra trên 30 triệu Kwh, điện SX được bán cho các phụ tải thuộc thị trấn Chư Prông và hợp đồng với EVN.

 

6. Nhà máy thủy điện H’Mun

Nhà máy H’Mun được xây dựng hoàn thành và đưa vào khai thác kinh doanh từ tháng 07/2010.

Nhà máy do Công ty CP thủy điện Gia Lai (GHC) trực tiếp quản lý.

Đây là nhà máy hợp tác liên doanh với Công ty Điện lực 3, Công ty Điện Gia Lai và TIC. Tổng giá trị đầu tư năm 2007 là 300 tỷ đồng, trong đó TIC tham gia 102 tỷ đ.

          Nhà máy H’Mun có công suất thiết kế 16,2MW, nằm trên suối Ayun thuộc địa bàn xã Bah Maih, huyện Chư Sê - Gia Lai.

Suối Ayun có lưu vực rộng lớn, nhà máy có tiềm năng SX ngay cả trong mùa khô, sản lượng điện SX  65 triệu Kwh/năm. Điện nhà máy được bán cho Tập đoàn Điện lực VN (EVN) theo hợp đồng.


 

Đầu tư dự án năm 2010 (22/6/2010) 

 

Tình hình kinh tế trong năm 2010 với các triển vọng chưa thật rõ nét.

Với nhận định nền kinh tế chung sẽ tăng trưởng mạnh trong thời kỳ 2011-2012, khi đó nguồn vốn cho đầu tư sẽ thuận lợi và ít rủi ro hơn.

Vì vậy trong năm 2010, Công ty không xây dựng KH đầu tư các dự án mới, chỉ tập trung đầu tư hoàn thành 02 dự án H’Mun và Ayun Thượng 1A để sớm đưa vào khai thác đem lại doanh thu, lợi nhuận.

Riêng dự án IaĐrăng 2A sẽ được thực hiện vào cuối năm 2010.


 

CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TIC HỢP TÁC ĐẦU TƯ

ĐANG THI CÔNG XÂY DỰNG

(Có đến ngày 31/05/2009)

 

Stt DỰ ÁN Công suất

(MW)

Tổng mức đầu tư (tỷ VND) TĐó:

TIC góp

(tỷ VND)ỷ

Năm đưa vào

hoạt động KD

01 Dự án thủy điện H'Mun 16,2 294,00 88,20 T3/2010
02 Dự án thủy điện Ayun Thượng 1A 12 290,00 14,50 Cuối năm 2010
03 Dự án thủy điện Đăk H'Nol 2,1 44,00 11,00 Cuối năm 2010
 

Cộng

30,40 628,00 113,70  

     * Trong phần vốn góp của TIC bao gồm: góp trực tiếp 30% + nhận nợ vay Ngân hàng 70%.

 

     1. Dự án thủy điện H'Mun:

 

 

       Dự án thủy điện H'Mun thuộc xã Bar Maih, huyện Chư Sê, Gia Lai công suất thiết kế 16,2 MW, tổng mức đầu tư theo dự toán là 294 tỷ đồng do Công ty CP thủy điện Gia Lai (GHC) làm Chủ đầu tư.

      Nhà máy thuộc sông Ayun có lưu vực và thảm thực vật rừng rộng lớn, tiềm năng SX của nhà máy H'Mun là rất ổn định.

      Các bên tham gia liên doanh trong dự án này gồm Công ty Điện Lực 3 (PC3), Công ty Điện Gia Lai (GEC), Công ty CP đầu tư Điện Tây Nguyên (TIC) và Công ty CP phát triển Năng Lượng (EDC). Trong đó TIC góp 30% tổng mức đầu tư.

     Hiện dự án đang thi công khẩn trương để hoàn thành đúng tiến độ đến tháng 3/2010 sẽ đưa vào phát điện kinh doanh. Mỗi năm nhà máy SX ra hơn 66 triệu Kwh, sản lượng điện SX ra được bán tại TBA 110 Kv Chư Sê theo hợp đồng với Tập đoàn Điện lực VN (EVN).

Ảnh: Thi công chặn dòng thủy điện H'Mun

 

     2. Dự án thủy điện Ayun Thượng 1A

    Thủy điện Ayun Thượng 1A nằm trên sông Ayun, thuộc xã LơPang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Nhà máy có công suất thiết kế 12 MW, sản lượng trung bình năm > 48 triệu Kwh.

     Tổng mức đầu tư theo dự toán là 290 tỷ đồng, các bên tham gia hợp tác đầu tư gồm Công ty CP thủy điện ĐăkLô (45%), Công ty Điện Gia Lai (45%) và Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên (5%).

      Hiện dự án đang triển khai thi công, phấn đấu tiến độ  hoàn thành vào tháng 12/2010. Điện nhà máy được bán tại TBA 110 Kv Chư Sê theo hợp đồng với Tập đoàn Điện lực VN (EVN).

 

     3. Dự án thủy điện Đăk H'Nol

     Dự án thủy điện này nằm trên suối Đăk Hnol,phụ lưu sông Ayun, thuộc xã Hnol, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.

      Công suất thiết kế 2,1 KW, sản lượng điện trung bình 8,65 triệu Kwh.

      Dự án do 03 đơn vị hợp tác liên doanh đầu tư là: Công ty TNHH Nhật Minh (55%), Công ty Điện Gia Lai (20%) và Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên (25%). Công ty TNHH Nhật Minh là Chủ đầu tư trực tiếp.

      Hiện dự án đang thi công xây dựng, phấn đấu tiến độ  hoàn thành vào cuối năm 2010.


 

Khí thế trên công trường dự án thủy điện H'Mun (29/4/2009)

 

     Hiện nay, trên công trường dự án thủy điện H'Mun, công tác thi công đang được triển khai với khí thế rất sôi nổi khẩn trương. Công ty CP thủy điện Gia Lai với trách nhiệm là Chủ đầu tư luôn đôn đốc các nhà thầu tập trung cao độ để đảm bảo được tiến độ thi công đề ra của dự án.

     Đến ngày 29/4, các hạng mục của dự án H'Mun đã thực hiện được như sau:

  - Hạng mục Đập dâng tràn & cầu giao thông: đang đổ bê tông phần đỉnh đập, dự kiến hạng mục sẽ hoàn thành vào ngày 15/5/2009. Cầu giao thông dự kiến hoàn thành lao dầm vào 30/6/2009. Toàn bộ hạng mục này đang phấn đấu hoàn thành trước 31/10/2009.

  - Hạng mục Nhà máy: đang tiến hành công tác đổ bê tông  phần gian chính.

  - HM Kênh xả: đang đổ bê tông bản đáy.

  - HM Kênh dẫn, Bể áp lực, cống lấy nước: đang tiến hành đổ bê tông, tiến độ dự kiến hoàn thành  trước 30/11/2009.

  - HM Đường ống: hiện đang tiến hành công tác lắp đặt. Dự kiến hoàn thành trước 30/11/2009.

  - HM Đường dây 110kV & TBA: dài 15,7km, điểm đấu nối tại TBA 110kV Chư Sê. Tiến độ dự kiến hoàn thành trước 31/12/2009.

  - HM Thiết bị và lắp đặt thiết bị: đã hoàn thành đợt cung ứng thiết bị đợt 1 gồm buồng xoắn, ống xả. Đợt 2 sẽ hoàn thành nốt phần cung ứng tua bin, máy phát, tủ bảng điện trong tháng 6/2009...

     Dự án thủy điện H'Mun với công suất thiết kế 16,2MW, có kế hoạch tiến độ ban đầu sẽ hoàn thành vào cuối năm 2009. Tuy nhiên năm 2008 do tình hình khó khăn tiền tẹ & lãi suất chung nên dự án bị ảnh hưởng. Hiện Chủ đầu tư đang phấn đấu để tổ máy số 1 sẽ phát điện trong quý I/2010.

 

    

     Công ty CP thủy điện Gia Lai (GHC) là Chủ đầu tư dự án thủy điện H'Mun.

     GHC có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, hiện Công ty là Chủ sở hữu nhà máy thủy điện H'Chan (HuyệnMang Yang, Gia Lai - công suất 12MW) đang hoạt động và trực tiếp đầu tư dự án thủy điện H'Mun.

     Công ty CP đầu tư Điện Tây Nguyên là cổ đông của GHC với vốn góp bằng 17,5% vốn điều lệ.

 

 


Tiến hành trọng thể lễ chặn dòng dự án thủy điện H'Mun (TIC-24/12/2008)

 

     

     Sau một thời gian thi công, hôm qua 23/12/2008 dòng sông Ayun giữa Tây Nguyên hùng vĩ đã được ngăn lại bằng buổi lễ chặn dòng của dự án thủy điện H'Mun. Đánh dấu bước đầu sẽ mang lại thêm nguồn điện năng cho đất nước khi nhà máy hoàn thành.

 

     Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực 3, đại diện các nhà tài trợ có Ngân hàng phát triển tỉnh, Ngân hàng No & PTNT tỉnh và các cổ đông liên doanh.

 

                 

                                                                   Ảnh: các hoạt động tại lễ chặn dòng (Click)

 

     Dự án thủy điện H'Mun thuộc xã Bar Maih, huyện Chư Sê, Gia Lai công suất thiết kế 16,2 MW, tổng mức đầu tư theo dự toán là 300 tỷ đồng do Công ty CP thủy điện Gia Lai làm Chủ đầu tư; các bên tham gia liên doanh trong dự án này gồm Công ty Điện Lực 3 (PC3), Công ty Điện Gia Lai (GEC), Công ty CP đầu tư Điện Tây Nguyên (TIC) và Công ty CP phát triển Năng Lượng (EDC).

 

      Theo tiến độ kế hoạch, dự án phấn đấu sẽ hoàn thành vào cuối năm 2009 với sản lượng điện SX trên 65 triệu Kwh/năm.

 


 

Tình hình thực hiện các dự án (TIC-22/11/2008)

 

Trong năm 2008, do bị tác động của tình hình chung về chính sách chống lạm phát và thắt chặt tiền tệ, kế hoạch đầu tư của TIC đã có một số điều chỉnh để phù hợp với tình hình. 

Hai dự án thủy điện IaPuch 3 (6,6 MW) & H'Mun (16,2 MW) đã triển khai thi công xây dựng thì được tập trung đẩy mạnh tiến độ. Đến nay dự án IaPuch3 đã căn bản đã hoàn thành, tất cả các hạng mục đang hoàn thiện... Công ty đang phấn đấu sẽ đưa nhà máy vào hoạt động vào cuối năm 2008. Riêng dự án H'Mun cũng đang thi công và phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2009.

       Các dự án thủy điện IaĐrăng 2A (2,6MW-IaBoòng, CPrông), Ayun Thượng 1A (12MW-Mang Yang) sau thời gian tạm giãn tiến độ đầu tư, nay tình hình lãi suất tiền tệ đang có chiều hướng ổn định, công ty đang xem xét lại và sẵn sàng khởi động lại chương trình đầu tư khi điều kiện thuận lợi nhất.

 

Tiến độ thi công dự án

 

1. Dự án IaPuch 3 (6,6 MW)

    Công suất 6,6 MW, điện lượng trung bình 28,9 triệu Kwh/năm; vốn đầu tư 115 tỷ VND.

    Địa chỉ dự án: xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

    Đang tích cực khẩn trương thi công

    - Đang trong giai đoạn hoàn thiện các hạng mục

    Dự kiến tiến độ:

    + Đến 31/12/2008: Phát điện thử nghiệm, hoàn thành, nghiệm thu đưa vào khai thác.

    Đánh giá chung:

    Dự án thi công khá thuận lợi, các hạng mục triển khai đúng tiến độ. Kế hoạch đưa nhà máy vào cuối năm 2008 là hoàn toàn khả thi.   

 

2. Dự án H'Mun (16,2 MW)

    Công suất 16,2 MW, điện lượng trung bình 66,1 triệu Kwh/năm; vốn đầu tư 302 tỷ VND.

    Địa chỉ dự án: xã Bar Maih, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

    - Các hạng mục đã & đang triển khai thi công: đường thi công, đập dâng, cống lấy nước, hố móng nhà máy, đường dây 110 kV, kênh dẫn, bể áp lực, đường ống áp lực ...

    Dự kiến tiến độ:

    + Đến tháng 08/2009 hoàn thành toàn bộ phần xây lắp và lắp đặt thiết bị.

    + Tháng 09/2009: Phát điện thử nghiệm, nghiệm thu hoàn thành, đưa vào khai thác.  

Địa chỉ : 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
ĐT : 059748113, 059222170 - Fax : 059748113. Email :
ctcptic@yahoo.com. Website : http://www.ticcom.com.vn