TIC ỔN ĐỊNH - PHÁT TRIỂN - HỘI NHẬP - Ad: 114 Trường Chinh, P.Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai.

    Hiển thị tốt nhất với độ phân giải 1024-800 pixels                                                                                               

Điều lệ TIC

BC thường niên 2012 

Đơn vị sáng lập

CÔNG TY ĐIỆN GIA LAI

Các hoạt động

Tỷ giá Ngoại tệ

(Nguồn Vietcombank)

Giá vàng SJC 

tại TP.HCM & các tỉnh

(Nguồn CTy SJC-online)

TIN TỨC CÔNG TY

TIC Ổn định - Phát triển - Hội nhập

 

 

* Xin Click vào theo từng năm dưới đây:

 

NĂM 2007

NĂM 2008

NĂM 2009

NĂM 2010

NĂM 2011

 

NĂM 2012

 

NĂM 2013

 

    

   

 

 

THÔNG TIN TIC

Thời sự địa phương

¨ Tỉnh Gia Lai

Thị trường 

CHỨNG KHOÁN

VIỆT NAM

¨ Công ty chứng khoán Hoàng Gia (ROSE corp)
¨ Vietcombank sicurities company
¨ UB CHỨNG KHOÁN

KIẾN THỨC

CHỨNG KHOÁN

GÓC TẢN MẠN, 

THƯ GIẢN

Địa chỉ : 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
ĐT : 059748113, 059222170 - Fax : 059748113. Email : ctcptic@yahoo.com. Website : http://www.ticcom.com.vn