CÔNG TY CỔ PHẦN ÐẦU TƯ ÐIỆN TÂY NGUYÊN - Ðịa chỉ : 254 Trường Chinh, P.Trà bá, Tp.Pleiku, T.Gia Lai. Ðiện thoại : (059) 748113, (059) 222170. Fax : (059) 748113. Email : ctcptic@yahoo.com. Website : http://www.ticcom.com.vn     

Đơn vị sáng lập
Các hoạt động

- Tỷ giá Ngoại tệ  

- Giá vàng SJC

(Xin xem trang chủ)

 

Thông tin chứng khoán :

 

Royal Securities Corporation

Vietcombank Securites Company
Uỷ ban chứng khoán

 

TIN TỨC TIC 2007 

 

 

1. Chi trả cổ tức năm 2006 cho cổ đông CTCP IaĐrăng từ ngày 06/02/2007 đến hết ngày 09/02/2007.

2. Ngày 26/02/2007, HĐQT công ty CP IaĐrăng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Vv dự kiến đổi tên công ty và phát hành trái phiếu chuyển đổi để đầu tư xây dựng các dự án thủy điện ĐăkPiHao 2, IaPuch 3 và H'Mun.  

3. Công ty huy động góp vốn trái phiếu chuyển đổi đợt 1/2007 từ ngày 01/4/2007 đến 20/04/2007 và trái phiếu chuyển đổi đợt 2/2007 từ 14/5/2007 đến 31/5/2007.

4. Công ty cổ phần IaĐrăng chuyển đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư điện Tây Nguyên (TIC) theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 39 03 000046 đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 17 tháng 05 năm 2007. 

    Tên gọi mới chính thức thực hiện kể từ ngày 01/06/2007.

    Đăng thông tin trên báo Gia Lai và báo Lao động.

5. Ngày 30/06/2007 TIC tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007.

6. Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2007 (tạm chi) cho cổ đông TIC từ ngày 30/7 đến hết ngày 03/8/2007, mức tạm chi là đợt 1 là 7%.   

7. Uỷ thác quản lý cổ đông và trái phiếu chuyển đổi với Công ty CP chứng khoán Hoàng Gia (HĐ 18, 19 ngày 01/8/2007)

8. Vốn điều lệ TIC tăng lên 60.446.120.000 đồng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 39 03 000046 đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 27 tháng 08 năm 2007.   

    Đăng thông tin trên báo Lao động.

9. Ngày 10/9/2007 TIC đăng ký Công ty đại chúng và được UBCK Nhà nước chấp nhận chính thức ngày 04/10/2007.

 

10. TIC chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2007, thời điểm chốt: 20/12/2007. Chốt danh sách trái chủ ngày 21/12/2007 để chuyển đổi trái phiếu đợt 1/2007 sang cổ phiếu phổ thông, thời điểm chuyển đổi: 26/12/2007.  

     - Báo cáo UBCK Nhà nước việc chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu theo CV số 56/CPTN ngày 27/12/2008.

 

11. Hoạt động SX: Tính luỹ kế 11 tháng năm 2007, các nhà máy (kể cả liên doanh) đã SX được trên 61,781 triệu Kwh, doanh thu đạt 35,417 tỷ đồng.

 - Nhà máy IaĐrăng 1 : SX   3,224 triệu Kwh điện, doanh thu:   1,705 tỷ VND

 - Nhà máy IaMeur 3 :  SX   6,592 triệu Kwh điện, doanh thu:   3,994 tỷ VND

 - Nhà máy IaĐrăng 3 : SX   7,643 triệu Kwh điện, doanh thu:   4,707 tỷ VND

 - Nhà máy H'Chan :     SX 44,322 triệu Kwh điện, doanh thu:  25,011 tỷ VND

 

Địa chỉ : 254 Trường Chinh, phường Trà Bá, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
ĐT : 059748113, 059222170 - Fax : 059748113. Email : ctcptic@yahoo.com. Website : http://www.ticcom.com.vn