TIC ỔN ĐỊNH - PHÁT TRIỂN - HỘI NHẬP - Ad: 114 Trường Chinh, P.Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai.       

     Hiển thị tốt nhất với độ phân giải 1024-768 pixels                                                                                                                        

Các hoạt động

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

Tay Nguyen Electricity Investment Joint Stock Company 

                             ------------------------                     

 

               

 

 

 

TIC Ổn định - Phát triển - Hội nhập

 

 


1. Tầm nhìn

Là 01 Công ty kinh doanh Đầu tư mạnh ở khu vực Tây Nguyên & Miền trung. Lấy thủy điện làm nền tảng, tham gia Đầu tư nhiều lĩnh vực có lợi thế so sánh ở địa phương.

 

2. Sứ mệnh

- Giữ vững ổn định - Phát triển lâu dài.

- Đảm bảo lợi ích ngày càng tăng cho cổ đông.

- Tạo thêm nhiều giá trị cho xã hội thông qua gia tăng đầu tư phát triển.

Đơn vị sáng lập

Tin tức địa phương

¨ Tỉnh Gia Lai

GÓC TẢN MẠN, 

THƯ GIẢN

Địa chỉ : 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
ĐT : 059 3748113, 059 2222170 - Fax : 059 3748113. Email : ctcptic@yahoo.com. Website : http://www.ticcom.com.vn