TIC ỔN ĐỊNH - PHÁT TRIỂN - HỘI NHẬP - Ad: 114 Trường Chinh, P.Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai.

    Hiển thị tốt nhất với độ phân giải 1024-800 pixels                                                                                                

Đơn vị sáng lập
Các hoạt động

 TÀI CHÍNH CÔNG TY

1. Năm 2005

2. Năm 2006

3. Năm 2007

4. Năm 2008

5. Năm 2009

6. Năm 2010

7. Năm 2011

8. Năm 2012

9. Năm 2013

10. Năm 2014

11. Năm 2015

12. Năm 2016

13. Năm 2017

14. TH Tài chính & cổ tức các năm

 

Xin click vào chi tiết từng năm để xem.


 

 

 

 

   
Địa chỉ : 254 Trường Chinh, phường Trà Bá, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
ĐT : 059748113, 059222170 - Fax : 059748113. Email : ctcptic@yahoo.com. Website : http://www.ticcom.com.vn