TIC ỔN ĐỊNH - PHÁT TRIỂN - HỘI NHẬP - Ad: 114 Trường Chinh, P.Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai.

    Hiển thị tốt nhất với độ phân giải 1024-800 pixels                                                                                                

Đơn vị sáng lập
Các hoạt động

  

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

 

A- HỒ SƠ PHÁP LÝ 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900328272 do Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Gia Lai cấp; đăng ký thay đổi lần thứ chín ngày 07/6/2011.

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế do Cục thuế tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/5/2007.

- Giấy phép hoạt động điện lực số 69/GP-CN do Sở Công nghiệp tỉnh Gia Lai cấp ngày 22/3/2005.

 

B- CHỨC NĂNG NGÀNH NGHỀ

 

1. Sản xuất điện năng, kinh doanh bán điện.

2. Kinh doanh dịch vụ thiết bị kỹ thuật điện.

3. Đầu tư xây dựng các công trình thủy điện vừa và nhỏ

4. Xây lắp đường dây và trạm biến áp từ 35 KV trở  xuống.  

5. Xây dựng nhà các loại.

6. Xây dưng các công trình kỹ thuật dân dụng

7. Xây dựng các công trình thủy lợi

8. Xây dựng công trình công nghiệp

9. Xây dựng công trình giao thông

Địa chỉ : 254 Trường Chinh, phường Trà Bá, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
ĐT : 059748113, 059222170 - Fax : 059748113. Email : ctcptic@yahoo.com. Website : http://www.ticcom.com.vn