TIC ỔN ĐỊNH - PHÁT TRIỂN - HỘI NHẬP - Ad: 114 Trường Chinh, P.Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai.

    Hiển thị tốt nhất với độ phân giải 1024-800 pixels                                                                                               

     

Điều lệ TIC

BC thường niên 2011 

Đơn vị sáng lập
Các hoạt động

- Tỷ giá Ngoại tệ  

- Giá vàng SJC

(Xin xem trang chủ)

 

Thông tin chứng khoán :

 

CTy chứng khoán Hoàng Gia (ROSE corp)

Vietcombank sicurities company
Uỷ ban chứng khoán

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

 Báo cáo tài chính 2017

 - BCTC quý I (20/4/2017)

 - BCTC quý II (19/7/2017)

 

 

                                                         

 

             

 

 

                                     

Địa chỉ : 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
ĐT : 059748113, 059222170 - Fax : 059748113. Email :
ctcptic@yahoo.com. Website : http://www.ticcom.com.vn