TIC ỔN ĐỊNH - PHÁT TRIỂN - HỘI NHẬP - Add: 114 Trường Chinh, P.Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai.

    Hiển thị tốt nhất với độ phân giải 1024-800 pixels                                                                                               

Điều lệ TIC

BC thường niên 2014 

Tỷ giá Ngoại tệ

Ngày 14/8/2015

(Nguồn Vietcombank)

Tên NT

Giá mua

Giá bán

AUD

16128

16374

CAD

16660

17033

CHF

22366

22730

EUR

24434

24732

GBP

34097

34653

HKD

2811

2869

JPY

175

178

SGD

15563

15880

THB

615

641

USD

22035

22105

Giá vàng SJC 

Tại Tp.HCM & các tỉnh

Ngày 14/8/2015 lúc 12h

(Nguồn Ty SJC-online)

Giá mua

(triệu/lượng)

Giá bán

(triệu/lượng)

33,800 34,400

CHỨNG KHOÁN

 Ngày 14/8/2015  

VN-Index   589,03     -5,23

Gía Trị            1710,8 tỷ


HNX-Ind       80,88     -0,55

Gía Trị              437,0 tỷ

Giá cổ phiếu TIC 1ại HoSE

Ngày 14/8/2015

Mã CK Thị giá/CP

TIC

12.500

TIN TỨC CÔNG TY

Các tin đã đưa

t TIC: Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2016 (14/12/2016)

t TIC: Đạt chuẩn về Công bố thông tin theo chương trình Bình chọn IR 2016 (22/11/2016)

     - IR Award và Thư chúc mừng (Click)

t TIC: Nghị quyết họp HĐQT Công ty (27/10/2016)

t TIC: BCTC quý 3/2016 (19/10/2016)

t TIC: Giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2016 tăng hơn 140% so cùng kỳ năm trước (18/8/2016)

t TIC: BCTC bán niên năm 2016 đã soát xét (15/8/2016)

t TIC: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2016 (28/7/2016)

t TIC: Giải trình lợi nhuận quý 2 năm 2016 tăng hơn 211% so cùng kỳ (21/7/2016)

t TIC: Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016 (20/7/2016)

t TIC: BCTC quý 2/2016 (20/7/2016)

t TIC: QĐ HĐQT Vv tái bổ nhiệm Kế toán trưởng (05/7/2016)

t TIC: Nghị quyết HĐQT số 03 Vv Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 (05/7/2016)

t TIC: Nghị quyết HĐQT phiên họp lần thứ 02 năm 2016 (31/5/2016)

t TIC: Bà Đỗ Vũ Hải Hà tiếp tục làm Trưởng Ban kiểm soát (22/4/2016)

t TIC: Một số hình ảnh Đại hội ĐCĐ thường niên 2016 (22/4/2016)

t TIC: BCTC quý 1/2016 (20/4/2016)

t TIC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 (20/4/2016)

t TIC: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016 (08/4/2016)

t TIC: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (07/4/2016)

t TIC: Báo cáo thường niên 2015 (04/4/2016)

t TIC: Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán (15/3/2016)

t TIC: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông 22/3/2016 - Tổ chức Đại hội cổ đông 2016 (10/3/2016)

t TIC: Nghị quyết HĐQT phiên họp lần thứ 01 năm 2016 (04/3/2016)

t TIC: Báo cáo quản trị công ty năm 2015 (22/01/2016)

t TIC: BCTC quý 4/2015 (19/01/2016)

t TIC: Ngày đăng ký cuối cùng 30/12/2015 - Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền (16/12/2015)

t TIC: Nghị quyết HĐQT phiên họp lần thứ 09 năm 2015 (11/12/2015)

t TIC: Báo cáo tài chính tháng 10,11 và lũy kế 11 tháng (11/12/2015)

t   TIC: Sơ yếu lý lịch bà Hồ Thị Anh Thư, nhân sự kế toán trưởng mới (11/12/2015)

t TIC: Nghị quyết HĐQT phiên họp lần thứ 08 năm 2015 (06/11/2015)

t TIC: Báo cáo tài chính quý III năm 2015 (20/10/2015)

t TIC: Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét (03/8/2015)

t TIC: Nghị quyết HĐQT lần thứ 7/2015 (21/7/2015)

t TIC: BCTC quý II/2015 (21/7/2015)

t TIC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2015 (16/07/2015)

t TIC: Nghị quyết HĐQT lần thứ 6/2015 Vv Lựa chọn đơn vị kiểm toán (07/7/2015)

t TIC: Ban hành Điều Lệ sửa đổi, hiệu lực từ   01/7 (01/07/2015)

t TIC: Nghi quyết HĐQT lần thứ 5 năm 2015 (30/06/2015)

t TIC: Nghị quyết HĐQT lần thứ 4 năm 2015 (07/05/2015)

t TIC: BCTC quý I năm 2015 (20/04/2015)

t TIC: Nghị quyết HĐQT lần thứ 3 năm 2015 (13/04/2015)

t TIC: Một số hình ảnh ĐHĐCĐ 2015 (14/04/2015)

t TIC: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên (10/04/2015)

t TIC: BCTC năm 2014 đã kiểm toán (25/03/2015)

t TIC: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2015 (24/03/2015)

t TIC: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015 (20/03/2015)

t TIC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015 (10/02/2015)

t TIC: Kết quả tình hình thực hiện cả năm 2014 (30/01/2015)

t TIC: Thông tin hỗ trợ việc nhận cổ tức năm 2014 (28/01/2015)

t TIC:  Chi trả 15% cổ tức năm 2014 vào ngày 27/01/2015 - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (15/12/2014)

                                                                                                                      Các tin tức khác... (Click)

 

 

Đơn vị sáng lập

CÔNG TY CP   

ĐIỆN GIA LAI - GEC

Ong Tan Xuan Hien, chu tich HDQT TIC kiem tra nha may DakPiHao2
Các nhà máy TIC
Nha may thuy dien IaDrang 1
Nha may thuy dien IaMeur 3
Nha may thuy dien IaDrang 3
Cac nha may thuy dien TIC dau tu
Các hoạt động

UBCK NHÀ NƯỚC

(SSC)

SGDCK Tp.HCM

(HOSE)

  Công ty CP

  chứng khoán

HOÀNG GIA (ROSE)

Địa chỉ : 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
ĐT : 059 3748113, 059 2222170 - Fax : 059 3748113. Email : ctcptic@yahoo.com. Website : http://www.ticcom.com.vn