TIC ỔN ĐỊNH - PHÁT TRIỂN - HỘI NHẬP - Ad: 114 Trường Chinh, P.Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai.

    Hiển thị tốt nhất với độ phân giải 1024-800 pixels                                                                                               

     

Điều lệ TIC

BC thường niên 2011 

Đơn vị sáng lập
Các hoạt động

- Tỷ giá Ngoại tệ  

- Giá vàng SJC

(Xin xem trang chủ)

 

Thông tin chứng khoán :

 

CTy chứng khoán Hoàng Gia (ROSE corp)

Vietcombank sicurities company
Uỷ ban chứng khoán

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CẢ NĂM 2016

Đã kiểm toán

 

Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên xin công bố Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

             Xin Click vào đây

 


 

                                       

       

                                                         

 

             

 

 

                                     

Địa chỉ : 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
ĐT : 059748113, 059222170 - Fax : 059748113. Email :
ctcptic@yahoo.com. Website : http://www.ticcom.com.vn