TIC ỔN ĐỊNH - PHÁT TRIỂN - HỘI NHẬP - Ad: 114 Trường Chinh, P.Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai.

    Hiển thị tốt nhất với độ phân giải 1024-800 pixels                                                                                               

     

Điều lệ TIC

BC thường niên 2011 

Đơn vị sáng lập
Các hoạt động

- Tỷ giá Ngoại tệ  

- Giá vàng SJC

(Xin xem trang chủ)

 

Thông tin chứng khoán :

 

CTy chứng khoán Hoàng Gia (ROSE corp)

Vietcombank sicurities company
Uỷ ban chứng khoán

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

 

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CẢ NĂM 2013

Đã kiểm toán

(28/03/2014)

 

Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên xin công bố Báo cáo tài chính TIC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC)

             Xin Click vào đây

 


                                                 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2014

                                                                   (21/04/2014)

            Xin Click vào đây

 


                                               BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG 2014

                                                          (Đã soát xét - 14/08/2014)

            Xin Click vào đây

 


                                      BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III & 9 THÁNG 2014

                                                                   (20/10/2014)

             Xin Click vào đây

 


 

 

                                     

Địa chỉ : 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
ĐT : 059748113, 059222170 - Fax : 059748113. Email :
ctcptic@yahoo.com. Website : http://www.ticcom.com.vn