TIC ỔN ĐỊNH - PHÁT TRIỂN - HỘI NHẬP - Ðịa chỉ : 114 Trường Chinh, P.Phù Đổng, Tp.Pleiku, T.Gia Lai.       

    Hiển thị tốt nhất với độ phân giải 1024-768 pixels                                                                                         

Tỷ giá Ngoại tệ 

(Nguồn Vietcombank)

Giá vàng SJC 

tại TP.HCM & các tỉnh

(Nguồn CTy SJC-online)

CHỨNG KHOÁN

  Công ty chứng khoán

 Hoàng Gia (ROSE)

Công ty cổ phần chứng khoán Hoàng Gia

¨ UB CHỨNG KHOÁN

KIẾN THỨC

CHỨNG KHOÁN

GÓC TẢN MẠN, 

THƯ GIẢN


Tham khảo:

- Lựa chọn cổ phiếu đầu tư?

- Những "thủ phạm" của suy thoái kinh tế.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010

 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

CẢ NĂM 2010

(24/03/2011)

 

Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên xin công bố Báo cáo tài chính TIC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 đã được Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán.

Xin Click vào đây!

 


 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2010

 

           Xin Click vào phần dưới đây để xem báo cáo tài chính chi tiết.

 

           1. Bảng cân đối kế toán (Click)

           2. Báo cáo kết quả kinh doanh (Click)

           3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Click)

           4. Thuyết minh báo cáo tài chính (Click)

 


 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ SOÁT XÉT 

6 THÁNG NĂM 2010

 

           Xin Click vào phần dưới đây để xem báo cáo tài chính chi tiết.

 

             1. Báo cáo soát xét (Click)

             2. Bảng cân đối kế toán (Click)

             3. Báo cáo kết quả kinh doanh (Click)

             4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Click)

             5. Thuyết minh báo cáo tài chính (Click)

 


 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2010

 

           Xin Click vào phần dưới đây để xem báo cáo tài chính chi tiết.

 

             1. Bảng cân đối kế toán (Click)

             2. Báo cáo kết quả kinh doanh (Click)

             3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Click)

             4. Thuyết minh báo cáo tài chính (Click)

 


 

Đơn vị sáng lập

CÔNG TY ĐIỆN 

GIA LAI - GEC

Tru so cong ty Dien Gia Lai GEC
Ong Tan Xuan Hien, chu tich HDQT TIC kiem tra nha may DakPiHao2
Các nhà máy TIC
Nha may thuy dien IaDrang 1
Nha may thuy dien IaMeur 3
Nha may thuy dien IaDrang 3
Cac nha may thuy dien TIC dau tu
Các hoạt động
Địa chỉ : 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
ĐT : 059 3748113, 059 2222170 - Fax : 059 3748113. Email : ctcptic@yahoo.com. Website : http://www.ticcom.com.vn