CÔNG TY CỔ PHẦN ÐẦU TƯ ÐIỆN TÂY NGUYÊN - Ðịa chỉ : 114 Trường Chinh, P.Phù Đổng, Tp.Pleiku, T.Gia Lai. Ðiện thoại : (059) 3748113, (059) 2222170. Fax : (059) 3748113. Email : ctcptic@yahoo.com. Website : http://www.ticcom.com.vn      

    Hiển thị tốt nhất với độ phân giải 1024-768 pixels                                                                                         

Tỷ giá Ngoại tệ 

(Nguồn Vietcombank)

Giá vàng SJC 

tại TP.HCM & các tỉnh

(Nguồn CTy SJC-online)

CHỨNG KHOÁN

  Công ty chứng khoán

 Hoàng Gia (ROSE)

Công ty cổ phần chứng khoán Hoàng Gia

¨ UB CHỨNG KHOÁN

KIẾN THỨC

CHỨNG KHOÁN

GÓC TẢN MẠN, 

THƯ GIẢN


Tham khảo:

- Lựa chọn cổ phiếu đầu tư?

- Những "thủ phạm" của suy thoái kinh tế.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

NĂM 2009

 

TIC: Báo cáo tài chính Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên năm 2009 đã kiểm toán (06/4/2010)

 

Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên xin công bố Báo cáo tài chính TIC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 đã được Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán. Bao gồm :

          1. Báo cáo Kiểm toán (Click)

          2. Bảng cân đối kế toán (Click)

          3. Báo cáo kết quả kinh doanh (Click)

          4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Click)

          5. Thuyết minh BC tài chính (Click)

 


 

 

 

 
 
 

Đơn vị sáng lập

CÔNG TY ĐIỆN 

GIA LAI - GEC

Tru so cong ty Dien Gia Lai GEC
Ong Tan Xuan Hien, chu tich HDQT TIC kiem tra nha may DakPiHao2
Các nhà máy TIC
Nha may thuy dien IaDrang 1
Nha may thuy dien IaMeur 3
Nha may thuy dien IaDrang 3
Cac nha may thuy dien TIC dau tu
Các hoạt động
Địa chỉ : 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
ĐT : 059 3748113, 059 2222170 - Fax : 059 3748113. Email : ctcptic@yahoo.com. Website : http://www.ticcom.com.vn