TIC ỔN ĐỊNH - PHÁT TRIỂN - HỘI NHẬP - Ad: 114 Trường Chinh, P.Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai.

    Hiển thị tốt nhất với độ phân giải 1024-800 pixels                                                                                               

Điều lệ TIC

BC thường niên 2012 

Đơn vị sáng lập
Các hoạt động

- Tỷ giá Ngoại tệ  

- Giá vàng SJC

(Xin xem trang chủ)

 

Thông tin chứng khoán :

 

Royal Securities Corporation

Vietcombank Securites Company
Uỷ ban chứng khoán

HOẠT ĐỘNG SXKD CÔNG TY

TIC Ổn định - Phát triển - Hội nhập

 

 

- Năm 2007

- Năm 2008

- Năm 2009

- Năm 2010

 

 

 

 

 


NĂM 2007  

 

A. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ

   

 Stt  

Tên dự án

Năm hoạt động

Công
suất
 (MW)

Tổng vốn 
ĐT (tỷ đ)

Vốn góp
 của Cty
(tỷ đ)

Tỷ lệ 
vốn góp
 (%)

Ghi chú

I.

Đã hoàn thành 
& hoạt động

 

 

 

 

 

 

1

Nhà máy thủy điện 
IaĐrăng 1

2004

0,60

4,88

4,88

100,00%

Tự đầu tư

2

Nhà máy thủy điện 
IaĐrăng 3

2005

1,60

28

17

29,82%

Góp vốn 
đầu tư

3

Nhà máy thủy điện 
IaMeur 3

2005

1,80

29

Góp vốn 
đầu tư

4

Nhà máy thủy điện 
H'Chan

2006

12,00

150

38

25,33%

Góp vốn 
đầu tư

5

Nhà máy thủy điện 
ĐăkPiHao 2

2007

9,00

160

65

37,50%

Góp vốn 
đầu tư

II

Đang xây dựng

           

1

Nhà máy thủy điện 
IaPuch 3

2008

6,60

115

40

30,43%

Góp vốn 
đầu tư

2

Nhà máy thủy điện
H'Mun

2009

16,20

294

75

25,51%

Góp vốn 
đầu tư

III.

Đang triển khai

1

Nhà máy thủy điện
ĐăkPiHao 1

2009

4,20

85

85

100,00%

Tự đầu tư

2

Nhà máy thủy điện
IaĐrăng 2A

2009

2,.60

48

48

100,00%

Tự đầu tư

3

Nhà máy thủy điện
IaPuch 2

2010

3,40

67

67

100,00%

Tự đầu tư

4

Nhà máy thủy điện 

Ayun Thượng 1A

2009

12,00

244

85

35,00%

Liên doanh

5

Trồng cao su 5000 ha

2010

300

75

25,00%

Liên doanh

TỔNG CỘNG

70,00

1.525

600,3

 

 

 

B.KẾT QUẢ SẢN XUẤT CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

NĂM 2007

 

 

 

    

 

 

 

 * Nhà máy thủy điện IaMeur 3, năm 2007 sản xuất trên 7,35 triệu Kwh điện, mức sản lượng đạt cao nhất từ trước đến nay.

 

1. Kết quả SXKD các nhà máy thủy điện có đến 31/12/2007 

  Tính đến nay, theo số liệu mới tổng hợp. 

  Kết quả thực hiện luỹ kế 12 tháng cả năm 2007, các nhà máy (kể cả liên doanh) đã SX được trên 45,496 triệu Kwh, doanh thu đạt gần 26,263 tỷ đồng.

 - Nhà máy IaĐrăng 1: SX   3,654 triệu Kwh, doanh thu:   1,919 tỷ VND P

 - Nhà máy IaMeur 3:  SX   7,350 triệu Kwh, doanh thu:  4,450 tỷ VND P

 - Nhà máy IaĐrăng 3: SX   8,623 triệu Kwh, doanh thu:  5,296 tỷ VND P

 - Nhà máy H'Chan :    SX 25,869 triệu Kwh, doanh thu: 14,598 tỷ VND P (chỉ tính 50% phần LD)

 - Nhà máy ĐăkPiHao 2 :     sản lượng tính trong năm 2008

 

  So với kế hoạch (theo NQ ĐHĐCĐ) thì tất cả các nhà máy đều vượt sản lượng và doanh thu.

  So năm 2006 tổng sản lượng điện đã tăng 70% và doanh thu tăng 72%

  Năm 2008, Công ty sẽ có thêm sản lượng nhà máy ĐăkPiHao 2 với b/q 37,5 triệu Kwh/năm

   Dự kiến năm 2008, sản lượng điện các nhà máy liên doanh của TIC sẽ đạt 82 triệu Kwh với doanh thu trên 45 tỷ đồng.

 

     2. Chuẩn bị SX năm 2008

 - Hiện nay tuy đã chớm bước sang mùa khô, nhưng các nhà máy vẫn còn duy trì SX tốt. 

 - Công ty đã lên phương án triển khai kế hoạch sửa chữa, kiểm tra bảo dưỡng máy móc thiết bị trong mùa khô 2008.

 - Lên kế hoạch vật tư, phụ tùng thay thế, nhiên liệu ... 


NĂM 2008


 

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Tính đến 31/12/2008

 

 

     Năm 2008 đã kết thúc, trong khi chờ đợi có số liệu tổng hợp chính thức từ các phòng ban và quyết toán của Phòng tài chính.

     Công ty cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên (TIC) tổng hợp trước một số kết quả thực hiện cơ bản như sau:

 

1. SX CỦA CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

 

   Tính đến 31/12/2008 (12 tháng), kết quả SX các nhà máy (TIC & liên doanh) như sau:

    - Tổng lượng điện SX:                 74.593.331 Kwh 

    - Tổng doanh thu bán điện:   44.269.705.539 đồng 

 Trong đó:

     + Nhà máy IaĐrăng1   :  SX   3.973.580 Kwh/  3.600.000 KH đạt 110,38%

     + Nhà máy IaĐrăng3   :  SX   8.610.200 Kwh/  8.600.000 KH đạt 100,12%

     + Nhà máy Ia Meur3   :  SX   6.555.811 Kwh/  7.400.000 KH đạt   88,59%

     + Nhà máy H'Chan      :  SX 26.665.590 Kwh/28.000.000 KH đạt   95,23%

     + Nhà máy ĐăkPiHao2:  SX 28.788.150 Kwh/36.000.000 KH đạt   79,97%

    

 Tình hình chung trong năm 

   Năm 2008, thời tiết ít mưa, không thuận lợi nhiều cho SX thủy điện. 

   Các nhà máy TIC đã tận dụng triệt để nguồn nước, hạn chế thấp nhất việc ngừng nghỉ máy để phấn đấu khai thác sản lượng tối đa.

   Kết quả như bảng trên cho thấy: nhà máy thủy điện Ia Đrăng1, Ia Đrăng3 vượt sản lượng so kế hoạch và vượt so năm 2007; nhà máy IaMeur3 không đạt chỉ tiêu KH và thấp hơn năm trước; nhà máy H'Chan đạt xấp xỉ chỉ tiêu KH và tăng hơn năm 2007.

   Riêng nhà máy ĐăkPiHao2 không đạt KH là do năm đầu tiên đưa vào hoạt động còn nhiều vấn đề cần hoàn thiện, từ tháng 1 đến tháng 4 chỉ mới phát thử nghiệm nên không đạt sản lượng.           

 

2. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

  a- Các dự án đang xây dựng:

    02 dự án thủy điện IaPuch 3 và H'Mun đang xây dựng và đạt tiến độ đúng theo kế hoạch ban đầu.

   Cụ thể như sau:

     + Dự án IaPuch3: 

     Đã hoàn thành xong tất cả các hạng mục vào cuối năm 2008. Đến nay nhà máy đang tiến hành đóng điện chạy thử nghiệm và xong giai đoạn này sẽ đưa vào khai thác kinh doanh. 

        (Một số hình ảnh thi công các hạng mục nhà máy IaPuch3- Click tại đây)

 

     + Dự án H'Mun : Đã tổ chức lễ chặn dòng và phấn đấu thi công hoàn thành trước mùa mưa; đang triển khai thi công các hạng mục cầu đường, xây dựng ĐZ & TBA... 

     Dự án quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ vào cuối năm 2009.

 

  b- Các dự án chuẩn bị:

     Trong năm 2008, do chính sách thắt chặt tiền tệ, giá cả vật tư biến động lớn và lãi suất vay vốn quá cao. Công ty đã tạm thời giãn tiến độ đầu tư 02 dự án thủy điện IaĐrăng2A và Ayun Thượng 1A. 

     Đến cuối năm 2008, thị trường đang có xu hướng phục hồi, lãi suất đã trở về mức cũ.  TIC đang tiếp tục khởi động lại việc thực hiện đầu tư 02 dự án trên.

  (Dự án IaĐrăng2A đã hoàn thành thẩm định dự án đầu tư; dự án Ayun Thượng 1A đã triển khai thi công hạng mục Đường quản lý vận hành) 

 

3. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC.

 

     Đã tạm ứng 02 đợt cổ tức cho cổ đông với tổng mức ứng là 16%.

     Đã chi trả trái tức cho trái phiếu đợt 2/2007 với mức 7,2%/năm và thực hiện việc chuyển đổi trái phiếu đầu tư nhà máy IaPuch3 sang cổ phiếu khi nhà máy xây dựng hoàn thành đúng cam kết ban đầu.  

     Quyết toán tài chính năm 2008: Đang thực hiện.

    

 


NĂM 2009


 

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Tính đến 30/06/2009

 

    6 tháng đầu năm là mùa khô, chưa bước vào mùa SX chính của các nhà máy thủy điện, nên chỉ tiêu sản lượng và doanh thu của TIC chưa thể hiện đúng mức.

   Theo số liệu tổng hợp, tình hình SX điện 6 tháng đầu năm 2009 sơ bộ như sau:

   - Tổng sản lượng điện SX các nhà máy (tính cả liên doanh): 24.816.000 Kwh, đạt 21,8% chỉ tiêu KH và bằng 140% so cùng kỳ năm 2008.

   - Doanh thu bán điện chung: 15.360.065.000 đ, tăng hơn 45% so cùng kỳ năm trước.

   Nhà máy thủy điện IaPuch3 mới đưa vào hoạt động kinh doanh từ đầu năm nay đã phát huy công suất; trong 02 tháng 4 & 5/2009 đã SX trên 3,86 triệu Kwh với tình trạng máy móc thiết bị và hệ thống thủy công đều ổn định.

    - Lợi nhuận sau thuế : 4,966 tỷ đồng.

 

Bảng : Sản lượng điện SX 6 tháng đầu năm của các nhà máy:

Stt   ĐVT Chỉ tiêu Thực hiện % Đạt Ghi chú
01 Nhà máy IaĐrăng1

Kwh

3.600.000 1.004.000 27,9  
02 Nhà máy IaĐrăng3

"

8.200.000 2.143.000 26,2  
03 Nhà máy IaMeur3

"

7.200.000 1.325.000 18,4  
04 Nhà máy H'Chan " 28.000.000 7.185.000 25,7 Chỉ tính phần liên doanh 50% sản lượng
05 Nhà máy ĐăkPiHao2 " 36.000.000 8.084.000 22,5  
06 Nhà máy IaPuch3 " 31.000.000 5.075.000 16,4  
  Tổng cộng   114.000.000 24.816.000 21,8  

 

 

 

 

Địa chỉ : 254 Trường Chinh, phường Trà Bá, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
ĐT : 059748113, 059222170 - Fax : 059748113. Email : ctcptic@yahoo.com. Website : http://www.ticcom.com.vn