TIC ỔN ĐỊNH - PHÁT TRIỂN - HỘI NHẬP - Ad: 114 Trường Chinh, P.Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai.

    Hiển thị tốt nhất với độ phân giải 1024-800 pixels                                                                                                

Các hoạt động
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

Tay Nguyen Electricity Investment Joint Stock Company 

 

                             ------------------------

               

 

 

TIC Ổn định - Phát triển - Hội nhập

 


        HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

 

        Công ty cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên, tên viết tắt là TIC. Tiền thân là Công ty CP Ia Đrăng thành lập theo quyết định số 1188/QĐ-CT ngày 23/9/2004. TIC một trong những doanh nghiệp được chọn cổ phần hóa sớm nhất trong tỉnh Gia Lai.

 

       TIC được biết đến như một đơn vị đi đầu trong lĩnh vực đầu tư các dự án thủy điện ở Gia Lai và các tỉnh Tây Nguyên. 

 

       Tận dụng lợi thế về điều kiện thiên nhiên ở địa phương kinh nghiệm tay nghề CBCNV trong lĩnh vực thủy điện; từ khi mới cổ phần hóa năm 2004 Công ty chỉ có 01 nhà máy thủy điện IaĐrăng 1, qua các năm TIC đã liên tục thực hiện đầu tư và hợp tác đầu tư vào xây dựng mới các dự án thủy điện tại địa phương.

 

       Kế hoạch đầu tư phát triển TIC trong giai đoạn 2006 - 2010 đã đạt được kết quả hoàn toàn như kỳ vọng ban đầu. Thành công này đã nói lên tính đúng đắn của chiến lược phát triển Công ty.

 

       Đến nay TIC đã có 8 nhà máy thủy điện (Click) đi vào hoạt động và tham gia hoạt động đầu tư tài chính trong nhiều lĩnh vực khác. 

 

      Công ty xây dựng chiến lược đầu tư từ 2015 - 2020 tập trung vào các dự án thủy điện mới với tổng mức đầu tư dự kiến 105 tỷ đồng.

 

Vốn Điều lệ có đến 31/12/2014 là 246.569.880.000 VNĐ

         Lợi nhuận thực hiện qua các năm luôn ổn định, cổ tức thực hiện b/q các năm đạt 15%

 

Năm 2015, TIC đặt chỉ tiêu cổ tức là 15%.

Đơn vị sáng lập

 

Tin tức địa phương

¨ Tỉnh Gia Lai

Địa chỉ : 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
ĐT : 059 3748113, 059 2222170 - Fax : 059 3748113. Email : ctcptic@yahoo.com. Website : http://www.ticcom.com.vn