TIC ỔN ĐỊNH - PHÁT TRIỂN - HỘI NHẬP - Ad: 114 Trường Chinh, P.Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai.

    Hiển thị tốt nhất với độ phân giải 1024-800 pixels                                                                                               

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ CHẶN DÒNG DỰ ÁN THỦY ĐIỆN H'MUN 

Ngày 23/12/2008