TIC ỔN ĐỊNH - PHÁT TRIỂN - HỘI NHẬP - Ad: 114 Trường Chinh, P.Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai.

    Hiển thị tốt nhất với độ phân giải 1024-800 pixels                                                                                               

Điều lệ TIC

BC thường niên 2011 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

Tay Nguyen Electricity Investment Joint Stock Company 

------------------------

 

 

- Lịch sử hình thành

- Tầm nhìn - Sứ mệnh

- Định hướng.

- Một số hình ảnh hoạt động                     

- Liên hệ

 

               

 

 

TIC Ổn định - Phát triển - Hội nhập


LIÊN HỆ (Click)

 

  Để liên hệ với Công ty, mời Quý vị chọn một trong các phương thức sau:

  Gửi ý kiến: xin Click vào mục liên hệ phía trên.

  Công văn, thư...theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN - 114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

  Điện thoại: 059.3748113, 059 2222170

  Gửi Fax: 059.3748113

  Email: ctcptic@yahoo.com - infor@ticcom.com.vn 

    TIC luôn chào đón ý kiến và sự quan tâm của quý vị.

 

Đơn vị sáng lập

GÓC TẢN MẠN, 

THƯ GIẢN

Địa chỉ : 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
ĐT : 059 3748113, 059 2222170 - Fax : 059 3748113. Email : ctcptic@yahoo.com. Website : http://www.ticcom.com.vn