TIC ỔN ĐỊNH - PHÁT TRIỂN - HỘI NHẬP - Ad: 114 Trường Chinh, P.Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai.

    Hiển thị tốt nhất với độ phân giải 1024-800 pixels                                                                                                

Đơn vị sáng lập
Các hoạt động

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

Tay Nguyen Electricity Investment Joint Stock Company 

 

                             ------------------------

               

 

 

TIC Ổn định - Phát triển - Hội nhập

 

 

 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

 

 

Các lợi thế so sánh ở địa phương về điều kiện tài nguyên thiên nhiên, đất đai, lao động và đội ngũ cán bộ, CNVC có kinh nghiệm & tay nghề là thế mạnh trong định hướng phát triển của TIC.

Kế hoạch phát triển TIC lấy thuỷ điện làm nền tảng ban đầu và sau đó từng bước sẽ mở rộng theo hướng đa dạng hóa nhiều lĩnh vực.

dan

Giai đoạn 2006 - 2010 đã thắng lợi khi đầu tư hoàn thành 06 nhà máy thủy điện, TIC xác định hướng đi trong kế hoạch trung hạn đến 2015 là đa dạng lĩnh vực đầu tư

Trong giai đoạn khủng hoảng tài chính tiền tệ vừa qua, do rủi ro cao TIC đã tạm dừng đầu tư mới.

 

  Kế hoạch từ 2015 đến 2020

- Ngắn hạn

Ổn định sản xuất các nhà máy, tăng doanh thu bán điện.

         Đầu tư chọn lọc trong các lĩnh vực có lợi nhuận cao và thời gian thu hồi vốn không quá dài. Các ngành dịch vụ hỗ trợ cho sản xuất chính (dịch vụ cung ứng vật tư thiết bị điện, dịch vụ tư vấn - sửa chữa - xây dựng các dự án thủy điện) được xem xét.

        - Đầu tư mới

        Từ năm 2015 tình hình vĩ mô đã thuận lợi, đầu tư dự án đã có tính khả thi.

        Trong chiến lược phát triển 2015 - 2020 - Công ty xem xét tham gia góp vốn vào các dự án thủy điện mới. Bao gồm: Thủy điện ALin B1 (50MW) và ALin B2 (20MW) tại Thừa Thiên Huế, Cụm thủy điện Đăk Lô (20MW) tại KonTum, thủy điện Rào Trăng 3,4 tại Lâm Đồng (30MW)... Tổng mức vốn dự kiến TIC sẽ tham gia đầu tư là 105 tỷ đồng.

TIC tự tin vững bước là 01 Công ty kinh doanh Đầu tư mạnh ở khu vực Tây Nguyên & Miền Trung.

       

 

Địa chỉ : 254 Trường Chinh, phường Trà Bá, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
ĐT : 059748113, 059222170 - Fax : 059748113. Email : ctcptic@yahoo.com. Website : http://www.ticcom.com.vn