CÔNG TY CỔ PHẦN ÐẦU TƯ ÐIỆN TÂY NGUYÊN - Ðịa chỉ : 114 Trường Chinh, P.Phù Đổng, Tp.Pleiku, T.Gia Lai. Ðiện thoại : (059) 3748113, (059) 2222170. Fax : (059) 3748113. Email : ctcptic@yahoo.com. Website : http://www.ticcom.com.vn      

    Hiển thị tốt nhất với độ phân giải 1024-768 pixels                                                                                         

Tỷ giá Ngoại tệ 

(Nguồn Vietcombank)

Giá vàng SJC 

tại TP.HCM & các tỉnh

(Nguồn CTy SJC-online)

CHỨNG KHOÁN

  Công ty chứng khoán

 Hoàng Gia (ROSE)

Công ty cổ phần chứng khoán Hoàng Gia

¨ UB CHỨNG KHOÁN

KIẾN THỨC

CHỨNG KHOÁN

GÓC TẢN MẠN, 

THƯ GIẢN


Tham khảo:

- Lựa chọn cổ phiếu đầu tư?

- Những "thủ phạm" của suy thoái kinh tế.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TIC

NĂM 2013 - NGÀY 18/4/2013

 

    1. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

   - Báo cáo kết quả SKKD 2012 và kế hoạch 2013

   - Báo cáo của Hội đồng quản trị

   - Báo cáo của Ban Kiểm soát

  - Lý lịch các ứng viên HĐQT

   - Lý lịch ứng viên BKS

   - Các tờ trình thông qua tại đại hội.

    + Tờ trình số 1

    + Tờ trình số 2

    + Tờ trình số 3

    + Tờ trình số 4

    + Tờ trình số 5

    + Tờ trình số 6

 


 

 

 

 
 
 

Đơn vị sáng lập

CÔNG TY ĐIỆN 

GIA LAI - GEC

Tru so cong ty Dien Gia Lai GEC
Ong Tan Xuan Hien, chu tich HDQT TIC kiem tra nha may DakPiHao2
Các nhà máy TIC
Nha may thuy dien IaDrang 1
Nha may thuy dien IaMeur 3
Nha may thuy dien IaDrang 3
Cac nha may thuy dien TIC dau tu
Các hoạt động
Địa chỉ : 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
ĐT : 059 3748113, 059 2222170 - Fax : 059 3748113. Email : ctcptic@yahoo.com. Website : http://www.ticcom.com.vn