TIC ỔN ĐỊNH - PHÁT TRIỂN - HỘI NHẬP - Ad: 114 Trường Chinh, P.Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai.        

Đơn vị sáng lập
Các hoạt động

- Tỷ giá Ngoại tệ  

- Giá vàng SJC

(Xin xem trang chủ)

 

Thông tin chứng khoán :

 

Royal Securities Corporation

Vietcombank Securites Company
Uỷ ban chứng khoán

                                                                                                               

  

 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

 

  Báo cáo thường niên 2009

  Báo cáo thường niên 2010

  Báo cáo thường niên 2011

  Báo cáo thường niên 2012

  Báo cáo thường niên 2013

  Báo cáo thường niên 2014

 Báo cáo thường niên 2015

Địa chỉ : 254 Trường Chinh, phường Trà Bá, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
ĐT : 059748113, 059222170 - Fax : 059748113. Email : ctcptic@yahoo.com. Website : http://www.ticcom.com.vn