TIC ỔN ĐỊNH - PHÁT TRIỂN - HỘI NHẬP - Ad: 114 Trường Chinh, P.Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai.

    Hiển thị tốt nhất với độ phân giải 1024-800 pixels                                                                                                

Đơn vị sáng lập
Các hoạt động

 

Ảnh tư liệu

 

TIC niêm yết trên HOSE

Đại hội cổ đông 2015

Nhà máy thủy điện Ia Đrăng 1

Nhà máy thủy điện Ia Puch 3

Nhà máy thủy điện Đakpihao 2

Nhà máy thủy điện Ia Đrăng 3

Nhà máy thủy điện Ia Meur 3

Nhà máy thủy điện H'Chan

Nhà máy thủy điện H'Mun

Địa chỉ : 254 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
ĐT : 059 3748113, 059 2222170 - Fax : 059 3748113. Email :
ctcptic@yahoo.com. Website : http://www.ticcom.com.vn