TIC ỔN ĐỊNH - PHÁT TRIỂN - HỘI NHẬP - Ad: 114 Trường Chinh, P.Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai.

    Hiển thị tốt nhất với độ phân giải 1024-800 pixels                                                                                               

Điều lệ TIC

BC thường niên 2011 

Đơn vị sáng lập
Các hoạt động

- Tỷ giá Ngoại tệ  

- Giá vàng SJC

(Xin xem trang chủ)

 

Thông tin chứng khoán :

 

Royal Securities Corporation

Vietcombank Securites Company
Uỷ ban chứng khoán

 

Ảnh tư liệu

 

 

Đại hội cổ đông 2007 - 2011

Khánh thành nhà máy H'Mun

TIC niêm yết cổ phiếu trên HoSE ngày đầu tiên 12/10/2009

Các hoạt động của CTCP đầu tư Điện Tây Nguyên

Các nhà máy thuỷ điện đã đưa vào hoạt động

Nhà máy thuỷ điện IaMeur 3, một trong các nhà máy TIC liên doanh

Nhà máy thuỷ điện IaĐrăng 3,TIC liên doanh với Công ty Điện Gia Lai

Nhà máy thuỷ điện IaĐrăng 1

Kênh dẫn dự án thuỷ điện IaPuch 3

Vận hành tuốc bin

TBA 35kV Nhà máy thuỷ điện IaĐrăng 1 do TIC quản lý

Kiểm tra TBA 35 kV nhà máy

Liên lạc điều độ lưới, đảm bảo các thông số vận hành

Kiểm tra vận hành

Duy tu sửa chữa

)

 

Địa chỉ : 254 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
ĐT : 059 3748113, 059 2222170 - Fax : 059 3748113. Email :
ctcptic@yahoo.com. Website : http://www.ticcom.com.vn