TIC ỔN ĐỊNH - PHÁT TRIỂN - HỘI NHẬP - Add: 114 Trường Chinh, P.Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai.

    Hiển thị tốt nhất với độ phân giải 1024-800 pixels                                                                                               

Điều lệ TIC

BC thường niên 2011 

Các nhà máy TIC
Nha may thuy dien IaDrang 1
Nha may thuy dien IaMeur 3
Nha may thuy dien IaDrang 3
Cac nha may thuy dien TIC dau tu
 
 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY TIC

Ngày 10/04/2015

 

Trước giờ khai mạc ĐHĐCĐ 2015

Báo cáo chương trình ĐHĐCĐ TIC 2015

Báo cáo chương trình Đại hội

Cổ đông biểu quyết thông qua chương trình & quy chế Đại hội

Đoàn Chủ tịch và thư ký Đại hội

Ban Điều hành báo cáo thực hiện 2014 & kế hoạch 2015

Hội đồng quản trị báo cáo

Ban kiểm soát báo cáo

Đại hội làm việc

TV HĐQT đọc các tờ trình

TV HĐQT đọc các tờ trình

Cổ đông đóng góp ý kiến

Cổ đông đóng góp ý kiến

Cổ đông đóng góp ý kiến

Đại hội biểu quyết  các chỉ tiêu Đại hội

Ban bầu cử làm việc

Tặng hoa chúc mừng Tân HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2015-2020

Tặng hoa lưu niệm cho Cựu Ban Kiểm soát hết nhiệm kỳ

Đơn vị sáng lập

CÔNG TY CP   

ĐIỆN GIA LAI - GEC

Các hoạt động
Ong Tan Xuan Hien, chu tich HDQT TIC kiem tra nha may DakPiHao2
Nha may thuy dien IaDrang 1
Nha may thuy dien IaMeur 3
Nha may thuy dien IaDrang 3

 

 

Địa chỉ : 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
ĐT : 059 3748113, 059 2222170 - Fax : 059 3748113. Email : ctcptic@yahoo.com. Website : http://www.ticcom.com.vn